Advertisement

Nye animasjoner

01/18/16

Det er en oppdatering til puslespillet ... animasjoner! Se på de enkelte cellene som vokser fra en flekk av svart til den engulfer den.

Advertisement

Copyright © 2007-2018 Barry Gilbert. All Rights Reserved.